Zmluvy

Zoznam zmlúv, uzatvorených Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania, je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv:

Centrálny register zmlúv | Centrálny register zmlúv (gov.sk)