Organizačná štruktúra Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania

Organizačná štruktúra Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania

Predstavenstvo:

Ing. Peter Sekáč, MBA

predseda

Ing. Július Jakab

člen

Dozorná rada:

Viktor Takács

predseda

Mgr. Daniela Hilčíková

Mgr. Matej Čerbák

Mgr. Pavol Kuljovský

Generálny riaditeľ

Mgr. Peter Hajnala, PhD., MBA

Organizačná štruktúra