Kalkulačka

Informatívna kalkulačka

nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa
Priemerná mzda v kraji
Maximální nájemné za tento byt
Životné minimum na členov domácnosti ​
Horná hranica čistého príjmu domácnosti =
Dolná hranica čistého príjmu domácnosti =

Tip: Ak nespĺňate príjmové kritériá, skúste prepočet pre iný kraj a inú veľkosť bytu.

Za príjem sa považuje: