Kalkulačka

Informatívna kalkulačka

nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa
Horná hranica čistého príjmu domácnosti =
Dolná hranica čistého príjmu domácnosti =
Maximálne nájomné za tento byt

Tip: Ak nespĺňate príjmové kritériá, skúste prepočet pre iný kraj a inú veľkosť bytu.

Priemerná mzda v kraji
Životné minimum na členov domácnosti ​

Za príjem sa považuje najmä:

Viac v nariadení vlády 327/2022 Z. z., ktorý nájdete na https://www.najomnebyvanie.info/legislativa/ .