Výška nájmu

VÝŠKA NÁJMU

Výpočet výšku maximálneho nájomného v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky a pre každú veľkosť bytu boli schválené v Nariadení vlády 327/2022 Z.z. o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania.

Maximálna výška nájomného pre jednotlivé samosprávne kraje v eurách sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Porovnanie mesačného nájmu bez servisných poplatkov, energií, vrátane príspevku zamestnávateľa, oproti mesačnej splátke hypotéky, bez servisných poplatkov a energií.

Nájom je v priemere o 55 % lacnejší oproti splátke hypotéky. Príspevok zamestnávateľa je 4 eurá na meter², maximálne však 360 eur.