Štátom podporované nájomné bývanie by pomohlo oživiť trh s nájomnými bytmi

Dovolí si ešte niekto kúpiť byt?

Vládnu návštevu z Bahrajnu zaujal náš projekt nájomného bývania

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania Sme tvoja cesta za domovom

Ponuka nehnuteľností
dostupných na prenájom

Prešovský kraj
Prešovský kraj
Prešovský kraj
Prešovský kraj
Prešovský kraj
Prešovský kraj

Záujemca o štátom podporované nájomné bývanie

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania

Nájomca v štátom podporovanom nájomnom byte

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania

Bývanie v štátom podporovanom nájomnom byte

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania

Magazín Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania

Ako má fungovať systém štátom podporovaného nájomného bývania

Na začiatku bola snaha priniesť na Slovensko model nájomného bývania, ktorý v zahraničí funguje už roky a je určený nižšej a strednej príjmovej skupine obyvateľov.

 

Na Slovensku má systém fungovať takto

graf výstavba nájomných bytov

Viac ako 80 % populácie vo veku 17-45 rokov volá po výstavbe nájomných bytov.

Aktuality v štátom podporovanom nájomnom bývaní