KONTAKTY

Sídlo

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania

Námestie 1. mája 7286/18

813 70, Bratislava-Staré Mesto

IČO: 54779189
DIČ: 2121791034

Register

O sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií“ v znení neskorších predpisov môžete požiadať prostredníctvom emailovej adresy: info@najomnebyvanie.gov.sk.

Zanechajte nám správu