Najčastejšie otázky

k štátom podporovanému nájomnému bývaniu

Nájomný byt s podporou štátu

Nájomný byt s podporou štátu

Nájomné byty v projekte štátom podporovaného nájomného bývania sa budú dodávať so základným vybavením, t. j. kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi, kúpeľňa, sanita a vstavané skrine. To všetko sa bude obstarávať za ceny, ktoré sú na úrovni štandardu na trhu. Bude nastavený konkrétny technický manuál, tento manuál bude stanovený Agentúrou, ktorá bude tieto projekty vyberať a schvaľovať.

Keďže byty v rámci štátom podporovaného nájomného bývania budú novostavby, nepredpokladá sa, že bude potrebné realizovať rekonštrukciu bytového jadra. Akýkoľvek zásah bude musieť byť vopred odsúhlasený prenajímateľom alebo spoločnosťou, ktorá bude mať predmetný bytový dom v správe.

Keďže byty v rámci štátom podporovaného nájomného bývania budú novostavby, nepredpokladá sa, že bude nutné v prvých rokoch užívania meniť kuchynskú linku a spotrebiče. Nakoľko kuchynská linka vrátane spotrebičov bude súčasťou štandardného vybavenia bytov, akékoľvek úpravy takýchto zariadení budú závisieť od dohody s prenajímateľom.

Štandard zariadenia štátnych nájomných bytov bude nastavený plošne na rovnakej úrovni, avšak vzhľad konkrétneho zariadenia bude závisieť aj od jednotlivých projektov. Projekty bude schvaľovať agentúra.

Parkovacie miesta budú vystavané v zmysle aktuálne platnej legislatívy, cena parkovacieho státia nebude zahrnutá v cene nájmu.

Podmienky užívania bytu budú predmetom zmluvy nájomcu a prenajímateľa bytového domu. V prípade poškodenia vybavenia bytu nájomcom, bude nájomca povinný spôsobenú škodu nahradiť. Ak sa rozhodne odísť z nájomného bytu v projekte štátom podporovaného nájomného bývania, mal by ho odovzdať v rovnakom stave, ako nájomný byt preberal.

Momentálne nedisponujeme touto informáciou, keďže presné podmienky nájmu budú určovať konkrétne nájomné zmluvy a konkrétne domové poriadky.