Najčastejšie otázky

k štátom podporovanému nájomnému bývaniu

Investori v štátom podporovanom nájomnom bývaní

Investori v štátom podporovanom nájomnom bývaní

Ide o model, ktorý má prilákať veľkých investorov – investičné fondy, ktoré budú môcť investovať na obdobie minimálne 25 rokov so stabilným výnosom. Znížená sadzba pomáha investičným partnerom obstarať nehnuteľnosti za prijateľnejšiu cenu a zachovať motiváciu pre výstavbu cenovo dostupných nájomných bytov.

 

Segment dostupného nájomného bývania sa stáva čoraz atraktívnejším, a to najmä pre veľkých inštitucionálnych investorov (poskytuje stabilný dlhodobý výnos). V západnej Európe tento model nie je žiadnou novinkou.  Vo východnej a strednej Európe síce nie je tento systém rozvinutý, ale práve preto by sa vhodným nastavením ponúkaných stimulov Slovensko mohlo stať atraktívnou investičnou príležitosťou pre budúcich investorov.

Je dôležité povedať, že nájdenie a obstaranie vhodného pozemku na výstavbu je v plnej kompetencii investora. Výstavba nájomných bytov s podporou štátu sa však plánuje najmä v okrajových častiach krajských miest, kde je hustota zaľudnenia minimálna. Výstavba prvých nájomných bytov sa predpokladá prioritne vo veľkých krajských mestách, kde je dostupnosť bývania najkritickejšia.

 

Doba 25 rokov je minimálne obdobie, na ktoré sa bude uzatvárať investičná zmluva s investormi vstupujúcimi do modelu štátom podporovaného nájomného bývania. Predpokladá sa, že aj po uplynutí tohto obdobia budú byty užívané na účely nájomného bývania.

 

Po uplynutí tejto lehoty zákon umožňuje odpredaj bytového domu so štátnymi nájomnými bytmi inému investičnému partnerovi, avšak za podmienky, že bytový dom bude aj naďalej fungovať na nájomné bývanie.

Jednou z hlavných priorít vlády SR bolo nájsť taký finančný a prevádzkový model výstavby štátom podporovaných nájomných bytov, ktorý bude udržateľný, a zároveň nebude zvyšovať deficit štátneho rozpočtu. Zníženou sadzbou DPH sa sleduje dosiahnutie dostupného nájomného, ktoré by malo byť 20 – 30 % nižšie v porovnaní s komerčným nájmom.