Real Estate Vision & Trend 2023
Agentúra

Štátom podporované nájomné bývanie by mohlo pomôcť oživiť trh s nájomnými bytmi u nás

Nájomné bývanie predstavuje na Slovensku len veľmi malé percento z trhu nehnuteľností a jeho posilnenie by mohlo priniesť vyššiu dostupnosť bývania. Problémom je však myslenie ľudí, ktorí chcú nehnuteľnosť vlastniť.

Aj toto bola jedna z myšlienok, ktorá odznela na jedinečnej konferencii o nehnuteľnostiach a nájomnom bývaní na Slovensku a vo svete – Real Estate Vision & Trend 2023, ktorá sa konala v novembri v priestoroch Grand Hotela River Park v Bratislave.

Real Estate Vision & Trend 2023

Jedným z rečníkov na konferencii bol aj predseda predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania, Peter Sekáč. Ten účastníkom konferencie z developerských a stavebno-investičných spoločností, predstaviteľom samospráv a verejnej správy, zástupcom bánk, právnických a poradenských spoločností predstavil systém štátom podporovaného nájomného bývania a najmä poukázal na to, aké miesto by mohli jednotliví hráči zastávať tomto v systéme.

Počas prezentácie Thomasa Westerhof z najväčšej poradenskej firmy v oblasti nehnuteľností na Slovensku – CBRE, ktorá bola spolu s advokátskou kanceláriou HAVEL & PARTNERS,  hlavným organizátorom konferencie, odznelo práve, to, že systém cenovo dostupného nájomného bývania, akým by malo byť na Slovensku ŠPNB, je vo svete chápané rozlične a tiež je pre rôzne skupiny obyvateľov. Najčastejšie pre špecifické „sociálne“ skupiny.

 

Viacerí účastníci diskusie sa potom zhodli, že štátom podporované nájomné bývanie je na Slovensku dobrým začiatkom procesu budovania nájomného bývania, ale stále tu musí byť aj neregulované nájomné bývanie.

Real Estate Vision & Trend 2023