Investičný partner
Agentúra

KOOPERATIVA je členom Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania

Jeden z investičných partnerov v systéme štátom podporovaného nájomného bývania, poisťovňa KOOPERATIVA, sa stala členom Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB).

Kooperativa investor štátom podporované nájomné bývanie

Nový člen sa môže podieľať na činnosti orgánov AŠPNB. KOOPERATIVA má teraz právo predkladať návrhy a zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej schôdze, navrhovať kandidátov do poradných a pracovných orgánov, upozorňovať predstavenstvo a dozornú radu na nedostatky a navrhovať ich nápravu.

 

Tiež je ale povinná dodržiavať stanovy a iné predpisy AŠPNB, napomáhať plneniu úloh a uznesení orgánov, platiť členský príspevok a informovať o zmene svojho mena a sídla.

 

Doteraz boli členmi AŠPNB iba jej zakladatelia, Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, a Ministerstvo financií SR. O členstvo v AŠPNB by mal požiadať aj druhý investičný partner, spoločnosť WBG.

 

KOOPERATIVA už na Slovensku prevádzkuje nájomné byty v Košiciach a Trnave. Do systému štátom podporovaného nájomného bývania by mali v priebehu niekoľkých rokov priniesť približne 4500 nájomných bytov.

 

„Naša poisťovňa dlhodobo analyzuje trh nájomného bývania, keďže v rámci skupiny Vienna Insurance Group patríme medzi vedúce spoločnosti v tejto oblasti v Rakúsku. Preto sme od roku 2017 začali vyvíjať aktívne kroky k rozbehnutiu tohto segmentu aj na Slovensku,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš.