Štátom podporované nájomné bývanie
Agentúra

Veľký záujem o nájomné bývanie s podporou štátu

Za prvých 24 hodín dostala Agentúra viac ako 4000 žiadostí o nájomné byty s podporou štátu

Bratislava 20. januára – Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) už eviduje viac ako 4000 nezáväzných formulárov o nájomné byty určené pre strednú a nižšiu príjmovú skupinu.

Len za prvé tri hodiny od zverejnenia informácií sa zaregistrovalo približne 500 záujemcov. Agentúra vo štvrtok (19. januára) spustila webstránku najomnebyvanie.gov.sk spolu s formulárom záujmu
o byty v systéme štátom podporovaného nájomného bývania.

Čísla z prvých 24 hodín svedčia o záujme o štátom podporované nájomné bývanie

„Tešíme sa tomuto veľkému záujmu o nájomné byty so štátnou podporou a urobíme všetko preto, aby sme umožnili odovzdanie prvých bytov čo najskôr. Všetko však závisí od pripravenosti jednotlivých projektov zo strany investičných partnerov. Práve číslo uchádzačov za prvých 24 hodín svedčí o potrebe takéhoto modelu bývania na Slovensku a tiež o tom, že práve ľudia, ktorí síce majú pravidelný príjem, ale hypotéka je pre nich príliš drahá túto možnosť využijú a vítajú,“ povedal predseda predstavenstva AŠPNB Peter Sekáč.

 

Ako ďalej poznamenal, najviac žiadostí Agentúra momentálne evidujeme o byty na západnom Slovensku. Polovica záujemcov prihlásených za prvý deň by chcela bývať v Bratislavskom, Trnavskom alebo Nitrianskom kraji. Najmenej žiadateľov prvý deň dopytovalo nájomný byt na východnom Slovensku, najviac až 31 percent v Bratislavskom kraji.

Stránka najomnebyvanie.gov.sk okrem informácií o tomto systéme ponúka používateľom aj informatívnu kalkulačku s možnosťou vypočítať si, aký príjem musia mať žiadatelia, aby mali nárok na požadovaný byt vo vybranej lokalite. Taktiež sú tam všetky kritériá, ktoré je potrebné splniť, aby bol záujemca o nájomný byt úspešný. 

 

AŠPNB v súčasnosti komunikuje s investormi, ktorým vláda schválila v decembri investičné zmluvy, poisťovňa Kooperativa a spoločnosť WBG, a v priebehu nasledujúcich mesiacov sa očakáva podanie prvých projektov s nájomnými bytmi na schválenie. Následne bude možná aj záväzná registrácia záujemcov o konkrétny byt.

Prvých 9000 bytov v pilotnom projekte

Pilotný projekt nájomných bytov od dvoch investorov prinesie približne 9 000 bytov za 1,5 miliardy eur, no Agentúra stále rokuje aj s ďalšími investormi, ktorí majú záujem na Slovensku stavať nájomné byty.