Vládnu návštevu z Bahrajnu zaujal náš projekt nájomného bývania
Agentúra

Vládnu návštevu z Bahrajnu zaujal náš projekt nájomného bývania

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) predstavila slovenský model nájomného bývania so štátnou podporou vládnej delegácii z Bahrajnského kráľovstva.

Vládnu návštevu z Bahrajnu zaujal náš projekt nájomného bývania

Na čele delegácie Bahrajnského kráľovstva bol minister samosprávy a poľnohospodárstva Bahrajnského kráľovstva Wael Naser Al Mubarak, ktorý poznamenal, že tento model sa im páči a zvažujú použitie v iných oblastiach.

Predstavitelia AŠPNB zároveň hosťom ukázali inšpiratívny projekt novej štvrte s bytmi vo Viedni. Práve pri výstavbe tohto projektu sú využívané všetky možnosti moderného stavebníctva a je preto inšpiráciou pre slovenskú budúcu výstavbu.

Vládnu návštevu z Bahrajnu zaujal náš projekt nájomného bývania

Ako povedal predseda predstavenstva AŠPNB, Peter Sekáč, pri tomto projekte sú zaujímavé najmä inteligentné riešenia a energetická optimalizácia, ktorú by sme radi uplatnili aj na Slovensku v systéme štátom podporovaného nájomného bývania.

Vládnu delegáciu z Bahrajnského kráľovstva hostil v polovici marca podpredseda vlády Slovenskej republiky Štefan Holý.

Vládnu návštevu z Bahrajnu zaujal náš projekt nájomného bývania
Vládnu návštevu z Bahrajnu zaujal náš projekt nájomného bývania
Vládnu návštevu z Bahrajnu zaujal náš projekt nájomného bývania