Magazín

Nájomné bývanie so štátnou podporou prináša na realitný trh nové hodnoty

Štátom podporované nájomné bývanie vstupuje na slovenský realitný trh ako úplná novinka. Prináša dostupnosť bývania ľuďom, ktorým finančné možnosti neumožňujú riešiť bytovú otázku hypotékou.

S touto novinkou však prichádzajú na trh aj nové hodnoty. Cieľom Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania je, aby sme aj tým, ktorí nemajú financie na vlastný dom a byt, priniesli pocit domova.  Čo teda môžete očakávať?

Hodnoty Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania infografika

Partnerstvo

Na realitnom trhu dlhodobo známa väčšinou ako vzťah medzi predávajúcim/kupujúcim a realitným maklérom. V našom podaní je partnerstvo trojstranné – štát, teda Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania, investor a nájomca.

 

Práve vstupom štátu získava partnerstvo väčšiu stabilitu a hodnotu. Štát vytvoril legislatívny rámec a v podobe Agentúry je gestorom celého procesu od schvaľovania projektov, registráciu záujemcov až po odovzdávanie bytov záujemcom.

 

Vstup súkromného partnera do rozsiahlej a zároveň kvalitnej výstavby nájomných bytov pre strednú triedu prináša spôsob bývania, ktorý na Slovensku veľmi potrebujeme.

Udržateľnosť

O udržateľnosti sa najmä v posledných rokoch veľa hovorí vo viacerých významoch. V oblasti realít ide najmä o udržateľnosť materiálov použitých pri výstavbe ale aj v kontext cien energií.

 

Štátom podporované nájomné bývanie si tiež zakladá na udržateľnosti z viacerých uhlov pohľadu. Tento systém nemá byť iba krátkodobou prechodnou stanicou pre nájomcov k ich vysnívanému vlastnému bývaniu. Rovnako má ambíciu byť aj riešením bývania na dobu neurčitú.

 

Budovy teda musia byť postavené kvalitne práve z ohľadom na udržateľnosť tohto systému na desiatky rokov. Investorom záleží na tom, aby mohli nájomcovia v bytoch bývať aj o 25 rokov a aby úpravy a opravy v budúcnosti nepredstavovali zbytočné finančné náklady.

Dôraz na udržateľnosť prichádza aj z pohľadu energií a použitia alternatívnych zdrojov.

Transparentnosť

Jednou z najdôležitejších hodnôt, ktorú systémom štátom podporovaného nájomného bývania prinášame na slovenský trh, je transparentnosť.

 

Pridelenie bytu je spracovávané v systéme tak, aby pred záujemcom, ktorý je v najvyššie poradí a splní všetky kritériá nemohol byť uprednostnený nikto iný. Prideľovanie neovplyvňujú úradníci ale všetko je realizované prostredníctvom systému s jasne nastavenými pravidlami.

 

Cieľom Agentúry státom podporovaného nájomného bývania je dodržiavať nielen platnú legislatívu, ale aj etické a morálne princípy.

Reagujeme na trh

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania ešte v januári roku 2023 spustila nezáväzný formulár na registráciu záujmu o nájomné byty.

Záujemcovia vo formulári uvádzajú, kde a akú veľkosť bytov potrebujú. Spustenie nezáväzného formulára je rozhodujúce v procese vzniku budúcich projektov.

 

Výstavba v systéme nájomných bytov totiž vychádza z požiadaviek nájomcov investori zapojení do tohto projektu tak priamo reagujú na reálne potreby obyvateľov Slovenska.

 

Tak ako lokality budúcej výstavby sa vyberajú podľa záujmu zo strany občanov, to isté platí o veľkosti bytov. Celkovo je cieľom tohto systému reagovať na potreby obyvateľov, preto sa budú byty prideľovať podľa aktuálneho dopytu.

 

Ak dnes tieto byty potrebujú najmä mladí ľudia a mladé rodiny. Rovnako ich ale budú môcť užívať napríklad aj dôchodcovia, ktorí už nebudú potrebovať veľký dom alebo byt.