Štátom podporované nájomné bývanie
Magazín

Nájomné bývanie je v zahraničí úplne bežné

V krajinách západnej Európy je v porovnaní so Slovenskom oveľa bežnejšie bývanie v domoch a bytoch, ktoré nevlastníme. Ukážeme vám niekoľko príkladov zo zahraničia, kde forma podporovaného nájomného bývania funguje už mnoho rokov.

Krajiny s najvyšším popodielom podporovaného nájomného bývania

U nás je až 91 % ľudí vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej býva, a iné ako trhové nájomné bývanie tu od vzniku Slovenskej republiky až doteraz takmer vôbec neexistovalo. Model, ktorý u nás voláme štátom podporované nájomné bývanie, je v najmä v západnej Európe s rôznymi obmenami bežnou praxou už od začiatku 20. storočia.

 

Práve krajiny, kde majú už desaťročia na regionálnej alebo celoštátnej úrovni zákony určujúce pravidlá budovania a prideľovania nájomných bytov občanom, majú dnes najvyšší podiel nájomného bývania z celkového bytového fondu. Sú to krajiny ako Holandsko (28 %), Rakúsko (24 %), Dánsko (21 %) či Švédsko (18 %).

 

Aj napriek tomu, že v týchto štátoch je vysoká životná úroveň, vlastniť nehnuteľnosť pre nich nie je samozrejmosťou. Ku krajinám, kde existuje funkčný model nájomného bývania, by sa chcelo pridať aj Slovensko, preto ešte v roku 2022 vzniklo štátom podporované nájomné bývanie, ktoré upravuje zákon 222/2022 Z. z.   

Rakúsko

Každá piata domácnosť v Rakúsku žije v nájomnom byte bytového združenia s obmedzeným ziskom. Takéto združenie bolo prvýkrát založené ešte v roku 1895, aj preto môžeme dnes povedať, že Rakúsko má 125 rokov skúseností s nájomným bývaním.

 

V roku 1912 bol schválený prvý zákon o stavebných prácach – nájomné bývanie je definované relatívne vysokými príjmovými hranicami. To znamená, že dotované bývanie je k dispozícii domácnosťami s nízkymi a strednými príjmami.

Holandsko

Až 28 % bytového fondu tvoria sociálne nájomné byty. Od roku 1901 schválený zákon o bývaní – nájomné bývanie pozostáva z bytov prenajatých za obmedzené ceny, ktoré prevádzkujú neziskové bytové združenia.

 

Nájomné bývanie je otvorené pre takmer všetky skupiny obyvateľov s relatívne  vysokou hranicou príjmov.

Dánsko a Švédsko

V roku 1919 vznik dánskeho sociálneho nájomného bývania – nájomné bývanie prevádzkujú, stavajú a renovujú bytové združenia a prideľujú ich nájomníkom bez limitácie príjmu.

 

V Dánsku a Švédsku je systém s nájomným bývaním nastavený tak, že požiadať o nájomný byt môžu všetky domácnosti bez obmedzenia príjmu.

 

 

Informácie pochádzajú z databázy OECD o dostupnom bývaní a tiež z dokumentu Housing Europe – Stav bývania v EÚ.