Nezáväzný registračný formulár záujemcu o štátom podporované nájomné bývanie
Agentúra

Formulár na nezáväzný záujem o nájomný byt spustený

Spúšťame formulár na prejavenie nezáväzného záujmu o nájomné byty so štátnou podporou

Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) spustila na stránke najomnebyvanie.gov.sk formulár, kde sa môžu záujemcovia o nájomné byty so štátnou podporou registrovať. Zároveň musia špecifikovať, aký veľký byt by potrebovali, v akej lokalite, ale napríklad aj to, koľko osôb bude s nimi bývať. Tento formulár slúži na prejavenie prvotného záujmu. Ďalším krokom bude zverejnenie ponúk bytov, kde si záujemcovia budú môcť rezervovať konkrétny byt. „Agentúra dnes spúšťa webstránku, kde sa ľudia dozvedia všetko o štátom podporovanom nájomnom bývaní a môžu sa i registrovať. V tejto chvíli je dôležité povedať, že ľudia, ktorí prejavia záujem, budú pravidelne informovaní o projektoch v nimi vybranej lokalite,“ informoval predseda predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Peter Sekáč.

Štátom podporované nájomné bývanie sa posúva do ďalšej fázy

Celý systém štátom podporovaného nájomného bývania je vo fáze, kedy by mali investori Agentúre predkladať projekty bytových domov s nájomnými bytmi na schválenie. Až keď budú bytové domy schválené agentúrou, dostanú záujemcovia možnosť si konkrétny byt vybrať na stránke najomnebyvanie.gov.sk, a tým prejaviť záväzný záujem o toto bývanie. Stránka najomnebyvanie.gov.sk okrem informácií o tomto systéme ponúka používateľom aj informatívnu kalkulačku s možnosťou vypočítať si, aký príjem musia mať, aby mali nárok na požadovaný byt vo vybranej lokalite. Taktiež sú tam všetky kritériá, ktoré je potrebné splniť, aby bol záujemca o nájomný byt úspešný.

Vyššia dostupnosť bývania

Štátom podporované nájomné bývanie by malo priniesť vyššiu dostupnosť bývania pre tých, ktorí síce majú príjem, ale ten nepostačuje na schválenie hypotéky, prípadne by hypotéka pohltila väčšiu časť príjmu ich domácnosti. Nájomné v projekte štátom podporovaného nájomného bývania by malo byť lacnejšie v priemere o 62 % oproti splátke hypotéky.

Nájomné byty nebudú staršie ako 5 rokov.

Byty budú stavať zatiaľ dvaja zahraniční investori, poisťovňa Kooperativa a významný hráč na rakúskom trhu s nájomnými bytmi, spoločnosť WBG. Investičné zmluvy, ktoré schválila vláda SR v decembri minulého roka ako pilotný projekt, by mali priniesť na Slovensko spolu 9 000 nájomných bytov za približne 1,5 miliardy eur. AŠPNB momentálne rokuje aj s ďalšími investormi.