Banking forum 2023 - Prinesie najbližšie obdobie problém s dostupnosťou bývania?
Agentúra

Čaká Slovensko problém s dostupnosťou bývania?

Pod záštitou SME konferencie sa v utorok (21. marca 2023) konalo podujatie Banking forum 2023, na ktorom hostia diskutovali aj o tejto otázke.

Pre mnohých sa stáva hypotéka neúnosnou

Účastníci sa zhodli, že ak bude čo najskôr zrealizovaný aspoň jeden projekt štátom podporovaného nájomného bývania, pomohlo by to najmä tým ľuďom, ktorí majú síce príjem, ale hypotéka sa pre nich v súčasnej situácií stáva neúnosnou. 

 

Na toto upozornil najmä predseda predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Peter Sekáč, ktorý v rámci svojho vystúpenia predstavil práve vznikajúci model štátneho nájomného bývania u nás.

Na Slovensku chýba takmer 200.000 bytov

Ako Sekáč poznamenal, na Slovensku chýba približne 200.000 bytov, takže najmä skupina mladých ľudí, ktorí síce zarábajú, ale ešte nemajú dostatočné finančné rezervy, ostávajú bývať u svojich rodičov alebo príbuzných a nedokážu si zaobstarať ani vlastnú nehnuteľnosť. 

Práve títo mladí ľudia sú jednou z cieľových skupín modelu štátom podporovaného nájomného bývania, ktoré však pre nich nemusí byť len prestupnou stanicou k vlastnej nehnuteľnosti, ale môže sa stať celoživotným bývaním.

NBS nepredpokladá pokles úrokov pod 3.5%

Podľa Romana Vrbovského z Národnej banky Slovenska nastal bod zlomu pre ceny nehnuteľností v júli roku 2022, kedy boli ceny najvyššie a odvtedy zaznamenávajú vo väčšine krajov pokles.

 

Tým však, že úrokové sadzby hypoték a aj všeobecne životné náklady ľudí stúpajú, stále menej ľudí si môže dovoliť kúpu nehnuteľnosti. NBS nepredpokladá, že sa toto v najbližších mesiacoch zmení a ani nepredpokladá, že by sme sa vrátili k úrokovým sadzbám pri hypotékam nižším ako je 3,5 %.

 

Ako povedala Alexandra Novák zo Združenia realitných kancelárií Slovenska, ceny novostavieb najmä v žiadaných lokalitách v Bratislavskom kraji stále neklesajú tak významne, ako ceny starších nehnuteľností v miestach, ktoré nie sú tak žiadané.

 

Toto obdobie má zároveň podľa nej veľký vplyv na ceny nájmov, ktoré aj z tohto dôvodu neustále stúpajú. A to je jeden z problémov, prečo sa najmä pre niektoré skupiny obyvateľov stáva vlastné bývanie nedostupným. Podotkla, že štátom podporované nájomné bývanie by mohlo pomôcť najmä špecifickým skupinám, ako sú napríklad osamotené matky s deťmi, ktoré majú sťažený prístup k zabezpečeniu bývania.